Dragi posetioci! Obaveštavamo vas da smo 23. februara 2015. godine počeli sa uslugom online CALL CENTRA, gde možete direktno na našoj Web stranici da postavljate svoja pitanja, ili da date Vaše mišljenje o našem radu.

NAJNOVIJE VESTI/INFORMACIJE

Obaveštenje

16-05-2018

JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE SENTA
 
SENTA, ILIJE BIRČANINA BROJ 2
 
PIB 101101238
 
M.BROJ 08139679
 
DANA 16.05.2018
 
BROJ 06-978-05/2018
 
Na osnovu Odluke o organizovanju rada bazena broj 06-970-05/2018 kojom je imenovana komisija sa zadatkom da sprovede konkursni postupak u vezi izdavanja prostora pored bazena u Senti u zakup, komisija JKSP Senta objavljuje
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
ZA IZDAVANJE PROSTORA PORED BAZENA U ZAKUP
NA ODREĐENI PERIOD
RADI OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DELATNOSTI
 
1. Ovaj poziv se ne izdaje po pravilima Zakona o javnim nabavkama, iz razloga što procenjena visina zakupa prostora pored bazena za obavljanje ugostiteljske delatnosti na to ne obavezuje.
 
2. Pravo da podnesu ponudu po ovom pozivu imaju registrovni ugostitelji:
- koji redovno posluju najmanje 1 godinu pre nego što je ovaj konkurs objavljen
(dokaz - izvod iz registra Agencije za privredne registre RS)
- da poslovni račun ugostitelja nije blokiran u prethodnoj godini
(dokaz - potvrda od Narodne Banke Srbije).
 
3. Uslovi koje ugostitelj mora da ispunjava prilikom podnošenja ponude po ovom pozivu su:
- Mora da obezbedi minimum 2 profesionalna zvučnika radi ozvučenja bazena, a prilikom vršenja ugostiteljske delatnosti na bazenu. Navedeno ozvučenje JKSP Senta ne plaća, već je to trošak ugostitelja.
- Mora da obezbedi minimum 5 garnitura stolova/stolica na prostoru pored bazena
(dokaz - pisana izjava koja je potpisana od strane ponudioca da će biti obezbeđena 2 profesionalna
zvučnika i 5 garnitura stolova/stolica).
- Mora da obezbedi profesionalno osoblje za rad, minimalno 2 konobara koji su uredno prijavljeni
(dokaz - fotokopija ugovora o radu).
Svi dokazi koji se traže i koji su prethodno navedeni moraju se priložiti u zatvorenoj koverti uz
ponudu.
 
4. Period na koji se izdaje u zakup prostor pored bazena u Senti je od 01.06. do 31.08.2018. god.
 
5. Početna cena, odnosno iznos minimalne ponude za jedan mesec korišćenja prostora pored bazena po ovom pozivu je 23.000,00 dinara mesečno, odnosno minimalna ponuda za korišćenje prostora u periodu od tri meseca je 69.000,00 dinara. Ponuda mora da obuhvata ceo naznačen period od tri meseca sezone rada bazena.
 
6. Ponudu poslati u zatvorenoj koverti na adresu JKSP Senta, Ilije Birčanina broj 2, 24400 Senta, sa naznakom „ponuda za zakup, ne otvarati“. Krajnji rok za dostavu ponude je 24.05.2018. godine do 09:00 časova. Otvaranje ponuda je dana 24.05.2018. godine u 10:00 časova u prostorijama JKSP Senta. Razmatraju se samo one ponude koje su stigle u JKSP Senta najkasnije do 09:00 časova 24.05.2018. godine.

7. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici jksp Senta “www.jksp-senta.co.rs”.

Komisija će na dan otvaranja ponuda prispele ponude konstatovati posebnim zapisnikom i na bazi
istog dodeliti ugovor o zakupu onom ponuđaču koji ispunjava uslove i koji je dao najveću ponudu.

 

Komisija za izbor ponuđača

Obaveštenje

01-06-2017

Zbog radova na magistralnom cevovodu u periodu od 06–08.06-tog 2017 godine u pojedinim delovima grada Sente može doći do umanjenog pritiska u vodovodnoj mreži. Ukoliko dođe do zamućenja iz prethodnog razloga molimo građane da ispiraju svoju kućnu mrežu dok se voda ne razbistri.

Obaveštenje

25-05-2017

JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE SENTA

SENTA,ILIJE BIRČANINA BROJ 2

PIB 101101238

M.BROJ 08139679

DANA 24. 05. 2017.g

BROJ 02-992-07/17-2

Na osnovu Odluke o organizovanju rada bazena broj 02-992-07/17 kojom je Imenovana komisija sa zadatkom da sprovede konkursni postupak u vezi izdavanja prostora pored bazena u Senti u zakup, komisija JKSP Senta objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA IZDAVANJE PROSTORA PORED BAZENA U ZAKUP NA ODREĐENI PERIOD A RADI OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DELATNOSTI

1. Ovaj poziv se ne izdaje po pravilima Zakona o javnim nabavkama, iz razloga što procenjena visina zakupa prostora pored bazena za obavljanje ugostiteljske delatnosti to ne obavezuje.

2. Pravo da podnesu ponudu po ovom pozivu imaju - registrovani ugostitelji koji redovno posluju najmanje 2 godine pre nego što je ovaj konkurs objavljen, dokaz - izvod iz Agencije za privredni registar RS. - da mu poslovni račun nije blokiran u prethodne 2 godine, dokaz - potvrda od Narodne Banke Srbije.

3. Uslovi koji ugostitelj mora da ispunjava prilikom podnošenja ponude po ovom pozivu je - Mora da obezbedi minimum 2 profesionalna zvučnika radi ozvučenja bazena a prilikom vršenja ugostiteljske delatnosti na bazenu, navedeno ozvučenje JKSP Senta ne plaća, već je to trošak ugostitelja - Mora da obezbedi minimum 5 garnitura stolova/stolica na prostoru pored bazena dokaz - pisana izjava koja je potpisana od strane ponudioca da će biti obezbeđeni 2 profesionalna zvučnika i 5 garnitura stolova/stolica - Mora da obezbedi profesionalno osoblje za rad, odnosno radnike koji su uredno prijavljeni dokaz - fotokopija ugovora o radu Svi dokazi koji se traže i koji su prethodno navedeni moraju se priložiti u zatvorenoj koverti uz ponudu

4. Period na koji se izdaje u zakup prostor pored bazena u Senti je od 15.06. do 31.08.2017.g

5. Početna cena, odnosno iznos minimalne ponude za jedan mesec korišćenja bazena po ovom pozivu je 10.000,oo dinara mesečno, odnosno minimalna ponuda za korišćenje prostora u periodu od dva ipo meseca je 25.000,oo dinara. Ponuda mora da obuhvata ceo naznačen period od dva ipo meseca sezone rada bazena.

6. Zakupoprimcu će se priznati dokumentovana ulaganja u bazen a koja se odnose na krečenje i farbanje u okviru bazena, ti radovi će se obaviti po nalogu odgovornog lica za bazen. Zatim ulaganje kao što je kupovina suncobrana ili ležaljki za sunčanje na bazenu, maksimalno do visine zakupa, stim da oni u tom slučaju postaju vlasništvo JKSP Senta, ako su u ispravnom stanju, a posle isteka ugovora o zakupu bazena. Ukoliko zakupoprimac odnese garnituru stolova/stolica kao svoj inventar ta ulaganja se neće priznati.

7. Ponudu poslati u zatvorenoj koverti na adresu JKSP Senta, Ilije Birčanina broj 2, za naznakom -ne otvaraj zakup prostora-. krajnji rok za dostavu ponude je 31.05. 2017.g. do 09 00 časova otvaranje ponuda je da 31.05. 2017.g u 10 00 časova u JKSP Senta. Razmatraju se samo one ponude koje su stigle u JKSP Senta najkasnije do 09 časova 31.05.2017.g

8. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici jksp Senta www.jksp-senta.co.rs Komisija će na dan otvaranja ponuda, prispele ponude konstatovati posebnim zapisnikom i na bazi istog dodleiti ugovor o zakupu onom ponuđaču koji ispunjava uslove i ko je dao najveću ponudu.

Komisija za izbor ponuđača

Obaveštenje

26-04-2017

Obaveštavamo građane Sente da se 1.-og i 2.-og maja 2017. godine neće vršiti iznošenje kućnog otpada, 3.-eg maja ćemo iznositi otpad po uobičajenom rasporedu. Želimo Vam prijatne praznike.

Obaveštenje

18-04-2017

Zbog radova na mreži visokog napona na teritoriji grada Sente dana 20.04.2017. godine će doći do smanjenja pritiska vode u vodovodnoj mreži u periodu od 0930 do 1130. Molimo građane da za svoje potrebe obezbede dovoljne količine vode. Nakon uključenja postoji mogućnost da se kod korisnika pojavi mutnoća u vodi. Molimo građane da otvore slavine i vrše ispiranje do izbistrenja.