Kedves látogatók! Ezúton értesítjük, hogy 2015 február 23-ától megindítottuk CALL CENTAR szolgáltatásunkat online, ahol közvetlenül honlapunkon tehetik fel kérdéseiket, vagy észrevételeiket adhatják munkánkkal kapcsolatosan.

FRISS HÍREK/INFORMÁCIÓK

Értesítés

2020-05-14

 

A Temetők rendezéséről, fenntartásáról és a temetkezésről szóló határozat 6. szakasza, 59. szakasza 2. bekezdése és 62. szakasza 1. bekezdése („Zenta község Hivatalos lapja” 11/98, 12/2000, 6/2005, 7/2010, 15/2014 sz.) és a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási közvállalat alapszabályának 29. szakasza („Zenta község Hivatalos lapja” 26/2016 sz.) alapján a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási közvállalat igazgatója, Bodó József, 2020.03.17.-én meghozza a következő

 

HATÁROZATOT

EGYES SÍRHELYEK ELHAGYATOTTNAK VALÓ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL
ÉS AZ ELHAGYATOTT SÍRHELYEK ESETLEGES FELÁSÁSÁRÓL
A ZENTAI VÁROSI TEMETŐ TERÜLETÉN

 

1. szakasz

Értesítjük az ezen határozatban felsorolt sírhelyek bérlőit, illetve az ott nyugvó elhunytak hozzátartozóit, hogy amennyiben a Zentai községi hivatalos lapban történő megjelenést követően 6 hónapon belül nem jelentkeznek a vállalat szakszolgálatánál, illetve nem végzik el a sírok szükséges karbantartási munkálatait, a sírhelyek elhagyatottnak nyilváníttatnak.

Értesítjük továbba az 1. bekezdésben megjelölt személyeket, hogy amennyiben nem jelentkeznek ezen határozat Zenta község hivatalos lapjában történő megjelenését követően 6 hónapon belül, a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási közvállalat intézkedhet az elhagyatott sírhelyekké nyilvánított terület szükség szerinti esetleges felásatásáról, illetve újraértékesítéséről.

2. szakasz

A VÁROSI TEMETŐ ELHAGYATOTT SÍRJAI

  • 9. parcella, 3. út, 1. sor

Matkovics Lajos, Matkovics Ida, Matkovics Ilonka, többszemélyes;

  • 10. parcella, 10. út, 1. sor

Mester Anna (élt 82 évet), Mester József (élt 3 hónapot), Kis Haari Kiss Gizella (élt 42 évet, elhunyt 1894. január 18.-án), kripta;

  • 15. parcella, 8. út, 1. sor

Huszák Ferenc 1851-1925, Balog Éva 1885-1944, többszemélyes;

  • 16. parcella, 8. út, 1. sor

Piszár Jenő sírja mellett, névtelen többszemélyes.

3. szakasz

A sírhelyek elhagyatottá történő nyilvánítása illetve azok szükségszerinti esetleges felásása és újrahasznosítása az ezen határozat Zenta község Hivatalos lapjában való megjelenését követő 6 hónap leteltével lép hatályba.

4. szakasz

Ezen határozat megjelentetésre kerül Zenta község Hivatalos lapjában, egy napilapban és a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási közvállalat honlapján.

 

Bodó József, okleveles gépészmérnök

                        Igazgató

 

KLKV ZENTA

Szám: 01-408-14/2020

Értesítés

2020-02-24

A zentai kommunális vállalat 2020. március 02-től március 23-ig végzi a község területén lévő vízórák leolvasását. Ezúton kérjük az érintett polgárokat, hogy a zavartalan leolvasás érdekében tegyék hozzáférhetővé és tisztítsák ki a vízaknákat.

Értesítés

2019-12-05

Értesítjük Felhasználóinkat hogy december folyamán megkezdjük a szemetes kannák díjmentes kiosztását azon polgárok részére, akik addig kifizetik tartozásukat a Kommunális Vállalat részére.

Értesítés

2019-09-26

Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat, hogy 2019. október 14 - től 18 - ig végezzük az ivóvízvezeték-hálózat mosatását, minek következtében nyomáscsökkenés, illetve vízhiány jelentkezhet. Ha a víz zavarossá válna, kérjük nyissák ki a csapokat és hagyják a vizet folyni, míg az ki nem tisztul.

Értesítés

2019-06-13

JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE SENTA

SENTA, ILIJE BIRČANINA BROJ 2

PIB 101101238 M.BROJ 08139679

DANA 12.06.2019

BROJ 01-935-14/2019-1

Na osnovu Odluke o organizovanju rada bazena broj 01-935-14/2019-1 kojom je Imenovana komisija sa zadatkom da sprovede konkursni postupak u vezi izdavanja prostora pored bazena u Senti u zakup, komisija JKSP Senta objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA IZDAVANJE PROSTORA PORED BAZENA U ZAKUP NA ODREĐENI PERIOD A RADI OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DELATNOSTI

1. Ovaj poziv se ne izdaje po pravilima Zakona o javnim nabavkama, iz razloga što procenjena visina zakupa prostora pored bazena za obavljanje ugostiteljske delatnosti to ne obavezuje.

2. Pravo da podnesu ponudu po ovom pozivu imaju

- registrovani ugostitelji koji redovno posluju najmanje 1 godine pre nego što je ovaj konkurs objavljen, dokaz - izvod iz Agencije za privredni registar RS.

- da mu poslovni račun nije blokiran u prethodnoj godini, dokaz - potvrda od Narodne Banke Srbije.

3. Uslovi koji ugostitelj mora da ispunjava prilikom podnošenja ponude po ovom pozivu je

- Mora da obezbedi minimum 2 profesionalna zvučnika radi ozvučenja bazena a prilikom vršenja ugostiteljske delatnosti na bazenu, navedeno ozvučenje JKSP Senta ne plaća, već je to trošak ugostitelja

- Mora da obezbedi minimum 5 garnitura stolova/stolica na prostoru pored bazena dokaz - pisana izjava koja je potpisana od strane ponudioca da će biti obezbeđeni 2 profesionalna zvučnika i 5 garnitura stolova/stolica

- Mora da obezbedi profesionalno osoblje za rad, minimalno 2 konobara koji su uredno prijavljeni dokaz - fotokopija ugovora o radu

Svi dokazi koji se traže i koji su prethodno navedeni moraju se priložiti u zatvorenoj koverti uz ponudu

4. Period na koji se izdaje u zakup prostor pored bazena u Senti je od 01.07. do 31.08.2019.g

5. Početna cena, odnosno iznos minimalne ponude za jedan mesec korišćenja bazena po ovom pozivu je 23.000,oo dinara mesečno, odnosno minimalna ponuda za korišćenje prostora u periodu od dva meseca je 46.000,oo dinara. Ponuda mora da obuhvata ceo naznačen period od dva meseca sezone rada bazena.

6. Ponudu poslati u zatvorenoj koverti na adresu JKSP Senta, Ilije Birčanina broj 2, za naznakom -ne otvaraj zakup prostora-. krajnji rok za dostavu ponude je 20.06.2019.g. do 09 00 časova otvaranje ponuda je da 20.06.2019.g u 10 00 časova u JKSP Senta. Razmatraju se samo one ponude koje su stigle u JKSP Senta najkasnije do 09 časova 20.06.2019.g

7. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici jksp Senta www.jksp-senta.co.rs

Komisija će na dan otvaranja ponuda, prispele ponude konstatovati posebnim zapisnikom i na bazi istog dodleiti ugovor o zakupu onom ponuđaču koji ispunjava uslove i ko je dao najveću ponudu.

Komisija za izbor ponuđača