Dragi posetioci! Obaveštavamo vas da smo 23. februara 2015. godine počeli sa uslugom online CALL CENTRA, gde možete direktno na našoj Web stranici da postavljate svoja pitanja, ili da date Vaše mišljenje o našem radu.

NAJNOVIJE VESTI/INFORMACIJE

Obaveštenje

26-09-2019

Obaveštavamo korisnike vodovodne mreže grada Sente da će se u periodu od ,14. oktobra do 18. oktobra 2019. godine vršiti ispiranje vodovodne mreže usled čega može doći do smanjenja pritiska u mreži odnosno nestanka vode. Nakon ispiranja kod korisnika može se pojaviti mutnoća vode koju građani mogu otkloniti otvaranjem slavine i ispuštanjem vode do izbistrenja.

Obaveštenje

13-06-2019

JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE SENTA

SENTA, ILIJE BIRČANINA BROJ 2

PIB 101101238 M.BROJ 08139679

DANA 12.06.2019

BROJ 01-935-14/2019-1

Na osnovu Odluke o organizovanju rada bazena broj 01-935-14/2019-1 kojom je Imenovana komisija sa zadatkom da sprovede konkursni postupak u vezi izdavanja prostora pored bazena u Senti u zakup, komisija JKSP Senta objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA IZDAVANJE PROSTORA PORED BAZENA U ZAKUP NA ODREĐENI PERIOD A RADI OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DELATNOSTI

1. Ovaj poziv se ne izdaje po pravilima Zakona o javnim nabavkama, iz razloga što procenjena visina zakupa prostora pored bazena za obavljanje ugostiteljske delatnosti to ne obavezuje.

2. Pravo da podnesu ponudu po ovom pozivu imaju

- registrovani ugostitelji koji redovno posluju najmanje 1 godine pre nego što je ovaj konkurs objavljen, dokaz - izvod iz Agencije za privredni registar RS.

- da mu poslovni račun nije blokiran u prethodnoj godini, dokaz - potvrda od Narodne Banke Srbije.

3. Uslovi koji ugostitelj mora da ispunjava prilikom podnošenja ponude po ovom pozivu je

- Mora da obezbedi minimum 2 profesionalna zvučnika radi ozvučenja bazena a prilikom vršenja ugostiteljske delatnosti na bazenu, navedeno ozvučenje JKSP Senta ne plaća, već je to trošak ugostitelja

- Mora da obezbedi minimum 5 garnitura stolova/stolica na prostoru pored bazena dokaz - pisana izjava koja je potpisana od strane ponudioca da će biti obezbeđeni 2 profesionalna zvučnika i 5 garnitura stolova/stolica

- Mora da obezbedi profesionalno osoblje za rad, minimalno 2 konobara koji su uredno prijavljeni dokaz - fotokopija ugovora o radu

Svi dokazi koji se traže i koji su prethodno navedeni moraju se priložiti u zatvorenoj koverti uz ponudu

4. Period na koji se izdaje u zakup prostor pored bazena u Senti je od 01.07. do 31.08.2019.g

5. Početna cena, odnosno iznos minimalne ponude za jedan mesec korišćenja bazena po ovom pozivu je 23.000,oo dinara mesečno, odnosno minimalna ponuda za korišćenje prostora u periodu od dva meseca je 46.000,oo dinara. Ponuda mora da obuhvata ceo naznačen period od dva meseca sezone rada bazena.

6. Ponudu poslati u zatvorenoj koverti na adresu JKSP Senta, Ilije Birčanina broj 2, za naznakom -ne otvaraj zakup prostora-. krajnji rok za dostavu ponude je 20.06.2019.g. do 09 00 časova otvaranje ponuda je da 20.06.2019.g u 10 00 časova u JKSP Senta. Razmatraju se samo one ponude koje su stigle u JKSP Senta najkasnije do 09 časova 20.06.2019.g

7. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici jksp Senta www.jksp-senta.co.rs

Komisija će na dan otvaranja ponuda, prispele ponude konstatovati posebnim zapisnikom i na bazi istog dodleiti ugovor o zakupu onom ponuđaču koji ispunjava uslove i ko je dao najveću ponudu.

Komisija za izbor ponuđača

Obaveštenje

06-05-2019

Obaveštavaju se stanovnici Sente da se voda iz gradskog vodovoda može koristiti za piće jer ima relativno mali rizik po zdravlje.

Obaveštenje

05-03-2019

U periodu od 05. marta do 05. aprila 2019. godine vršimo očitavanje vodomera na teritoriji grada Sente kada vremenski uslovi dozvoljavaju. Molimo korisnike da pripreme i očiste svoje šahtove za neometan pristup ovlašćenim radnicima komunalnog preduzeća Senta.

Obaveštenje

16-05-2018

JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE SENTA
 
SENTA, ILIJE BIRČANINA BROJ 2
 
PIB 101101238
 
M.BROJ 08139679
 
DANA 16.05.2018
 
BROJ 06-978-05/2018
 
Na osnovu Odluke o organizovanju rada bazena broj 06-970-05/2018 kojom je imenovana komisija sa zadatkom da sprovede konkursni postupak u vezi izdavanja prostora pored bazena u Senti u zakup, komisija JKSP Senta objavljuje
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
ZA IZDAVANJE PROSTORA PORED BAZENA U ZAKUP
NA ODREĐENI PERIOD
RADI OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DELATNOSTI
 
1. Ovaj poziv se ne izdaje po pravilima Zakona o javnim nabavkama, iz razloga što procenjena visina zakupa prostora pored bazena za obavljanje ugostiteljske delatnosti na to ne obavezuje.
 
2. Pravo da podnesu ponudu po ovom pozivu imaju registrovni ugostitelji:
- koji redovno posluju najmanje 1 godinu pre nego što je ovaj konkurs objavljen
(dokaz - izvod iz registra Agencije za privredne registre RS)
- da poslovni račun ugostitelja nije blokiran u prethodnoj godini
(dokaz - potvrda od Narodne Banke Srbije).
 
3. Uslovi koje ugostitelj mora da ispunjava prilikom podnošenja ponude po ovom pozivu su:
- Mora da obezbedi minimum 2 profesionalna zvučnika radi ozvučenja bazena, a prilikom vršenja ugostiteljske delatnosti na bazenu. Navedeno ozvučenje JKSP Senta ne plaća, već je to trošak ugostitelja.
- Mora da obezbedi minimum 5 garnitura stolova/stolica na prostoru pored bazena
(dokaz - pisana izjava koja je potpisana od strane ponudioca da će biti obezbeđena 2 profesionalna
zvučnika i 5 garnitura stolova/stolica).
- Mora da obezbedi profesionalno osoblje za rad, minimalno 2 konobara koji su uredno prijavljeni
(dokaz - fotokopija ugovora o radu).
Svi dokazi koji se traže i koji su prethodno navedeni moraju se priložiti u zatvorenoj koverti uz
ponudu.
 
4. Period na koji se izdaje u zakup prostor pored bazena u Senti je od 01.06. do 31.08.2018. god.
 
5. Početna cena, odnosno iznos minimalne ponude za jedan mesec korišćenja prostora pored bazena po ovom pozivu je 23.000,00 dinara mesečno, odnosno minimalna ponuda za korišćenje prostora u periodu od tri meseca je 69.000,00 dinara. Ponuda mora da obuhvata ceo naznačen period od tri meseca sezone rada bazena.
 
6. Ponudu poslati u zatvorenoj koverti na adresu JKSP Senta, Ilije Birčanina broj 2, 24400 Senta, sa naznakom „ponuda za zakup, ne otvarati“. Krajnji rok za dostavu ponude je 24.05.2018. godine do 09:00 časova. Otvaranje ponuda je dana 24.05.2018. godine u 10:00 časova u prostorijama JKSP Senta. Razmatraju se samo one ponude koje su stigle u JKSP Senta najkasnije do 09:00 časova 24.05.2018. godine.

7. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici jksp Senta “www.jksp-senta.co.rs”.

Komisija će na dan otvaranja ponuda prispele ponude konstatovati posebnim zapisnikom i na bazi
istog dodeliti ugovor o zakupu onom ponuđaču koji ispunjava uslove i koji je dao najveću ponudu.

 

Komisija za izbor ponuđača