Dragi posetioci! Obaveštavamo vas da smo 23. februara 2015. godine počeli sa uslugom online CALL CENTRA, gde možete direktno na našoj Web stranici da postavljate svoja pitanja, ili da date Vaše mišljenje o našem radu.

NAJNOVIJE VESTI/INFORMACIJE

Obaveštenje

14-05-2020

На основу члана 6., члана 59. став 2. и члана 62. став 1. Одлуке о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању („Сл. лист општине Сента“ бр. 11/98, 12/2000, 6/2005, 7/2010, 15/2014) и члана 29. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента („Сл. лист општине Сента“ бр. 26/2016), директор Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента, Бодо Јожеф, дана 17.03.2020. године, доноси

 

ОДЛУКУ

О ПРОГЛАШЕЊУ ПОЈЕДИНИХ ГРОБНИХ МЕСТА ЗАПУШТЕНИМ

И О ЕВЕНТУАЛНОМ ПРЕКОПАВАЊУ ЗАПУШТЕНИХ ГРОБНИХ МЕСТА

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКОГ ГРОБЉА У СЕНТИ

 

Члан 1.

Обавештавају се закупци гробних места наведених у овој Одлуци, односно сродници покојника који почивају у њима, да ће се, уколико се у року од 6 месеци од објављивања ове Одлуке у Службеном листу општине Сента не јаве надлежној служби Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента, односно не изврше неопходне радње на одржавању гробова, гробна места, односно гробнице, прогласити запуштеним.

Обавештавају се лица из става 1. овог члана да, уколико се не јаве надлежној служби Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента у року од 6 месеци од објављивања ове Одлуке у Службеном листу општине Сента, Јавно комунално-стамбено предузеће Сента има право да, по потреби, изврши прекопавање гробних места која су проглашена запуштеним, односно да их поново изда у закуп.

Члан 2.

ЗАПУШТЕНЕ ГРОБНИЦЕ НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ

  • Парцела бр. 9, пут 3, 1. ред

Маткович Лајош, Маткович Ида, Маткович Илонка; вишеособна;

  • Парцела бр. 10, пут 10, 1. ред

Мештер Ана (живела 82 године), Мештер Јожеф (живео 3 месеца), Киш Хари Киш Гизела (живела 42 године) преминула 18. јануара 1894. године; крипта;

  • Парцела бр. 15, пут 8, 1. ред

Хусак Ференц 1851-1925, Балог Ева 1885-1944; вишеособна;

  • Парцела бр. 16, пут 8, 1. ред

поред гробног места Писар Јене; безимена; вишеособна.

Члан 3.

Проглашавање гробних места запуштеним, односно њихово евентуално прекопавање и поновно давање у закуп, ступа на снагу 6 месеци након објављивања ове Одлуке у Службеном листу општине Сента.

Члан 4.

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Сента, у једном дневном листу и на званичној интернет страници Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента.

 

ДИРЕКТОР

Бодо Јожеф, дипл. инж. маш.

ЈКСП Сента

Број: 01-408-14/2020

Obaveštenje

24-02-2020

U periodu od 02. marta do 23. marta 2020. godine vršimo očitavanje vodomera na teritoriji grada Sente kada vremenski uslovi dozvoljavaju. Molimo korisnike da pripreme i očiste svoje šahtove za neometan pristup ovlašćenim radnicima komunalnog preduzeća Senta.

Obaveštenje

05-12-2019

Obaveštavamo naše Korisnike da u decembru 2019 počinjemo beznaknadnu podelu kanti za smeće za one Korisnike koji do tada izmire svoj dug prema JKSP Senta .

Obaveštenje

26-09-2019

Obaveštavamo korisnike vodovodne mreže grada Sente da će se u periodu od ,14. oktobra do 18. oktobra 2019. godine vršiti ispiranje vodovodne mreže usled čega može doći do smanjenja pritiska u mreži odnosno nestanka vode. Nakon ispiranja kod korisnika može se pojaviti mutnoća vode koju građani mogu otkloniti otvaranjem slavine i ispuštanjem vode do izbistrenja.

Obaveštenje

13-06-2019

JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE SENTA

SENTA, ILIJE BIRČANINA BROJ 2

PIB 101101238 M.BROJ 08139679

DANA 12.06.2019

BROJ 01-935-14/2019-1

Na osnovu Odluke o organizovanju rada bazena broj 01-935-14/2019-1 kojom je Imenovana komisija sa zadatkom da sprovede konkursni postupak u vezi izdavanja prostora pored bazena u Senti u zakup, komisija JKSP Senta objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA IZDAVANJE PROSTORA PORED BAZENA U ZAKUP NA ODREĐENI PERIOD A RADI OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DELATNOSTI

1. Ovaj poziv se ne izdaje po pravilima Zakona o javnim nabavkama, iz razloga što procenjena visina zakupa prostora pored bazena za obavljanje ugostiteljske delatnosti to ne obavezuje.

2. Pravo da podnesu ponudu po ovom pozivu imaju

- registrovani ugostitelji koji redovno posluju najmanje 1 godine pre nego što je ovaj konkurs objavljen, dokaz - izvod iz Agencije za privredni registar RS.

- da mu poslovni račun nije blokiran u prethodnoj godini, dokaz - potvrda od Narodne Banke Srbije.

3. Uslovi koji ugostitelj mora da ispunjava prilikom podnošenja ponude po ovom pozivu je

- Mora da obezbedi minimum 2 profesionalna zvučnika radi ozvučenja bazena a prilikom vršenja ugostiteljske delatnosti na bazenu, navedeno ozvučenje JKSP Senta ne plaća, već je to trošak ugostitelja

- Mora da obezbedi minimum 5 garnitura stolova/stolica na prostoru pored bazena dokaz - pisana izjava koja je potpisana od strane ponudioca da će biti obezbeđeni 2 profesionalna zvučnika i 5 garnitura stolova/stolica

- Mora da obezbedi profesionalno osoblje za rad, minimalno 2 konobara koji su uredno prijavljeni dokaz - fotokopija ugovora o radu

Svi dokazi koji se traže i koji su prethodno navedeni moraju se priložiti u zatvorenoj koverti uz ponudu

4. Period na koji se izdaje u zakup prostor pored bazena u Senti je od 01.07. do 31.08.2019.g

5. Početna cena, odnosno iznos minimalne ponude za jedan mesec korišćenja bazena po ovom pozivu je 23.000,oo dinara mesečno, odnosno minimalna ponuda za korišćenje prostora u periodu od dva meseca je 46.000,oo dinara. Ponuda mora da obuhvata ceo naznačen period od dva meseca sezone rada bazena.

6. Ponudu poslati u zatvorenoj koverti na adresu JKSP Senta, Ilije Birčanina broj 2, za naznakom -ne otvaraj zakup prostora-. krajnji rok za dostavu ponude je 20.06.2019.g. do 09 00 časova otvaranje ponuda je da 20.06.2019.g u 10 00 časova u JKSP Senta. Razmatraju se samo one ponude koje su stigle u JKSP Senta najkasnije do 09 časova 20.06.2019.g

7. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici jksp Senta www.jksp-senta.co.rs

Komisija će na dan otvaranja ponuda, prispele ponude konstatovati posebnim zapisnikom i na bazi istog dodleiti ugovor o zakupu onom ponuđaču koji ispunjava uslove i ko je dao najveću ponudu.

Komisija za izbor ponuđača