KONTAKTI


JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE SENTA


Direktor preduzeća:

JOŽEF BODO

DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
ZAPOSLEN U JKSP SENTA OD 2002. GODINE.
024/ 827-800 lokal: 200

Rukovodilac tehničkog sektora:

TIBOR KORPONAI

GRAĐEVINSKI INŽENJER
ZAPOSLEN U JKSP SENTA OD 1996. GODINE
024/ 827-800 lokal: 215

Rukovodilac privredno-računovodstvenog sektora:

JOLAN URBAN

EKONOMISTA
ZAPOSLENA U JKSP SENTA OD 1997. GODINE.
024/ 827-800 lokal: 229

Rukovodilac opšteg sektora:

MARKO DRAGIĆ

DIPLOMIRANI PRAVNIK
ZAPOSLEN U JKSP SENTA OD 2014.GODINE
024/ 827-800

Članovi nadzornog odbora:

Predsednik/Građevinski inspektor:

ELEONORA TOT

DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER
ZAPOSLENA U OPŠTINSKOJ UPRAVI SENTA OD 1993. GODINE

Rukovodilac pogona senta:

JOŽEF ADAM

DIPLOMIRANI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE
ZAPOSLEN U EPS POGON SENTA OD 2001. GODINE

Stručni saradnik za analizu kvaliteta vode za piće:

IBOLJA D. ERDELJI

DIPLOMIRANI INŽENJER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
ZAPOSLENA U JKSP SENTA OD 1998. GODINE

Sedište:

Ilije Birčanina 2, 24400 Senta

024 / 827 - 800

024 / 812 - 529

jksp@jksp-senta.co.rs