Ostali dokumenti

Dokumenti, koji su namešteni u ovoj rubrici
31-12-2018 - orgsema_ciril_2019_1546242048.pdf
31-12-2018 - obavest_1546241967.pdf
28-12-2018 - SaglasnostPP2019_1545992397.pdf
21-03-2018 - odl_1521628270.pdf
21-03-2018 - odl_1521628228.pdf
21-03-2018 - Oglas_GROBLJE_16_1521628201.pdf
12-03-2018 - odl_1520854912.pdf
12-03-2018 - odl_1520854884.pdf
07-03-2018 - odluka_o_osniv_1520412008.pdf
13-02-2018 - Odluka_o_postup_1518512516.pdf
01-01-2018 - orgsema_ciril_2018_1514794518.doc
10-11-2017 - 06_politika_kvaliteta_1510300267.doc
10-11-2017 - POLITIKA_ZDRAVSTVENE_BEZBEDNOSTI_1510300031.doc
05-06-2017 - PRAVILNIK_O_VRSTI,_OBIMU_I_DINAMICI_AKTIVNOSTI_TEKUCEG_I_INVESTICIONOG_ODRZAVANJA_ZGRADA_I_NACINU_SACINJAVANJA_PROGRAMA_ODRZAVANJA_1496655897.pdf
31-05-2017 - Srednjorocni_plan_JKSP-2017-ciril_1496223624.pdf
31-05-2017 - Dugorocni_plan_JKSP-2017-ciril_1496223595.pdf
24-05-2017 - PRAVILNIK_O_SADRZINI_REGISTRA_I_DOKUMENTACIJI_POTREBNOJ_ZA_REGISTRACIJU_I_EVIDENCIJU_PODATAKA_O_STAMBENIM_ZAJEDNICAMA,_KAO_I_NACINU_PODNOSENJA_PODATAKA_I_DOKUMENATA_1495599173.pdf
04-01-2017 - ZAKON_O_STANOVANJU_I_ODRZAVANJU_ZGRADA_1483515620.pdf
04-03-2016 - ZAKON_O_JAVNIM_PREDUZECIMA_1457092573.pdf
12-01-2016 - правилник_набавка_1452583862.pdf
30-12-2015 - orgsema_ciril_2016_1451452924.doc
20-10-2015 - PRAVILNIK_O_POSTUPKU_UNUTRASNJEG_UZBUNJIVANJA_JKSP_Senta_1445328121.pdf
21-06-2014 - ZAKON_O_ZASTITI_POTROSACA_1403339330.pdf
03-07-2013 - revizija_1372846749.pdf
28-03-2013 - ODLUKA_O_JAVNIM_PARKIRALISTIMA_1364470357.pdf
22-02-2013 - STATUT_2013_1361536199.pdf
19-02-2013 - Odluka_o_osnivanju_JKSP_1361276952.pdf
20-12-2007 - Politika_kvaliteta_1198135292.pdf