Održavanje zelene površine

Održavanje zelenila na javnim površinama JKSP vrši po utvrđenom godišnjem programu koji odobrava lokalna samouprava. Radna jedinica koja vrši ove poslove prihvata izvođenje baštovanskih radova i za druge naručioce.

U okviru naših zadataka je uređivanje cvetnih površina, održavanje travnjaka, živica i drveća, hemijska zaštita biljaka na javnim zelenim površinama i njihovo čišćenje.

Radovi na javnom zelenilu su najintenzivniji u centru grada i duž važnijih saobraćajnica, dok se na drugim zelenim površinama odvijaju samo povremeno (Narodna bašta, okolina željezničke stanice, okolina stambenih blokova).