Održavanje javnih površina

Javne površine (trotoari, parkinzi, kolovozi i biciklističke staze) čiste se prema odobrenom godišnjem programu radova od strane lokalne samouprave. Radna jedinica može da vrši takve i slične poslove i za druge naručioce.

U okviru programa radova javne površine se čiste ručno metlom, sakuplja se razbacani otpad, prazne ulične korpice za smeće, uklanja blato sa ivičnjaka, a zimi se čisti sneg i vrši zaštita od klizavice.
Navedene površine uređuju se i vikendom, i praznicima.