Poljočuvarska služba

Od novembra 2012. godine u naše delatnosti spada poljočuvarska služba, koja vrši zaštitu poljskih puteva, poljoprivrednog zemljišta, opreme i objekata na istom, useva i zasada, odnosno kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje.

Poljočuvar redovno obilazi poljoprivredno zemljište, poljske puteve i kanale za navodnjavanje i odvodnjavanje i ako zateče lica u radnji izvršenja prekršaja, privremeno oduzima uz potvrdu sve prisvojene plodove i predmete i predaje oštećenom sopstveniku ili korisniku poljoprivrednog zemljišta.

Informacije o poljočuvarskoj službi možete dobiti iz Službenog lista Opštine Senta br.13/2010.