Vodovodna mreža

Dužina vodovodne mreže u Senti iznosi oko 99 km na koju je priključeno oko 98% stanovništva. Vodovodni sistem je zastareo, neke vodovodne cevi su stare preko 60 godina. Još uvek postoji sistem mikrovodovoda pod privatnim nadzorom koji snabdeva oko 300 domaćinstava.

Delatnost preduzeća obuhvata kontrolu i nadzor vodovodne mreže do vodomera potrošača, izradu novih vodova i priključaka, održavanje šahtova na javnim površinama, odstranjivanje kvara i vršenje popravki na vodovodu, održavanje javnih česmi i glavnih instalacija vodovoda stambenih zgrada.

Za hitne intervencije postoji dežurna služba koja otklanja kvarove prijavljene preko dispečera.