CALL CENTAR:

Besplatan telefonski broj:
0800/024-026

Telefon: 024 / 827 - 800
FAX: 024 / 812 - 529

Uspešno smo prosledili vašu poruku!
Greška u procesu slanje poruke!

Poljočuvarska služba

Od novembra 2012. godine u naše delatnosti spada poljočuvarska služba, koja vrši zaštitu poljskih puteva, poljoprivrednog zemljišta, opreme i objekata na istom, useva i zasada, odnosno kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje.

Poljočuvar redovno obilazi poljoprivredno zemljište, poljske puteve i kanale za navodnjavanje i odvodnjavanje i ako zateče lica u radnji izvršenja prekršaja, privremeno oduzima uz potvrdu sve prisvojene plodove i predmete i predaje oštećenom sopstveniku ili korisniku poljoprivrednog zemljišta.

Informacije o poljočuvarskoj službi možete dobiti iz Službenog lista Opštine Senta br.13/2010.