Árjegyzék

VÍZKITERMELÉS

Azon háztartások és vállalatok, amelyek csatornahálózat nélkül, vízórával használják a vízhálózatot, a Nyilvános vízvezetékről szóló határozat alapján (Zenta község 6/2000 és 9/2002 sz. Hivatalos Lapja szerint) 1 m3 vízhasználatért a következő vízdíjat fizetik:

a) háztartások blokktarifa szerint 0- 25 m3    
25 m3 felett
66,58 din/m3
133,15 din/m3

b) A nagycsaládosok, azaz azok a háztartások, amelyekben több mint 2 kiskorú gyermek van, valamint azok az egyedülálló nyugdíjasok, akik az átlagnyugdíj 75%-ánál kisebb nyugdíjjal rendelkeznek  

korl. n. 66,58 din/m3
c) vállalatok
- a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok
- egyéb vállalatok
 

 

66,58 din/m3
133,94 din/m3

Azon háztartások és vállalatok, amelyek vízóra nélkül használják a vízvezeték-hálózatot a vízóra felszereléséig átalányt fizetnek, éspedig

a) háztartások magánházakban 3.000,00 din/hónap
b) háztartások tömblakásos lakóépületben 3.000,00 din/hónap
c) A nagycsaládosok, azaz azok a háztartások, amelyekben több mint 2 kiskorú gyermek van, valamint azok az egyedülálló nyugdíjasok, akik az átlagnyugdíj 75%-ánál kisebb nyugdíjjal rendelkeznek   476,84 din/hónap
d) vállalatok
- a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok
- egyéb gazdasági társaságok

1.148,10 din/hónap
4.018,20 din/hónap

VÍZVEZETÉK-HÁLÓZAT KARBANTARTÁSA

A városi vízvezeték új használóinak a vízforrások fejlesztésében és rekonstrukciójában való részvételét a cső átmérő alapján számolják el

háztartásoknak 571,25 din

15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm

8.568,70 din
11.425,00 din
14.281,25 din
18.280,00 din
22.850,00 din
28.562,50 din

vállalatoknak 1.215,00 din

15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm

18.225,00 din
24.300,00 din
30.375,00 din
38.880,00 din
48.600,00 din
60.750,00 din

Vízóra beépítése a szükséges szerelvényekkel

-1/2 colos vízóra beépítése 2 szeleppel , a munkadíjjal és adóval 8.502,24 din
-3/4 colos vízóra beépítése 2 szeleppel , a munkadíjjal és adóval 9.630,84 din

A munkálatokat 6 havi lefizetésre kínáljuk.

SZENNYVÍZELVEZETÉS

A Csatornahálózatról szóló határozat (Zenta község Hiv. Lapja 7/2011.sz.) alapján a szennyvizet a 46-55. szakasz szerinti feltételekkel közcsatornába bocsátó minden használó a zentai csatornahálózatról szóló határozatban megadott csatornadíjat köteles fizetni:

a) a szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó, vízórával rendelkező háztartások 28,29 din/m3
b) a szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó vízórával nem rendelkező háztartások havi átalányt fizetnek


452,40 din/hónap

c)  a csatornahálózatról szóló határozat 51. szakasza szerinti szennyezettség határain belüli szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó, de a vállalat területén elsődlegesen nem megtisztító vállalatok a vízóráról leolvasott vízfogyasztást fizetik
-a KKT által finanszírozott létesítmények
-egyéb gazdasági társaságok


 

 

28,29 din/m3
69,58 din/m3

d) a szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó vízórával nem rendelkező vállalatok havi átalányt fizetnek
-a KKT által finanszírozott vállalatok
-egyéb gazdasági társaságok


452,40 din/hónap
1.669,80 din/hónap

EMÉSZTŐGÖDÖR- ÉS ÁRNYÉKSZÉKTISZTÍTÁS

1) Emésztőgödör-tisztítás Zenta városában a polgárok és a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok részére tartálykocsival

     forduló 

 

 3.300,00din

2) Emésztőgödör-tisztítás Zenta város vállalataiban forduló 5.500,00 din
3) Árnyékszék-tisztítás, a fekália elszállítása és elhelyezése forduló 5.500,00 din
4) Emésztőgödör-tisztítás a városon kívül a polgárok és a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok részére tartálykocsival forduló 5.500,00 din
5) Emésztőgödör-tisztítás a városon kívüli vállalatoknál tartálykocsival forduló 7.000,00 din

Az 5 km-nél távolabbi esetekben a kilométerpénzre a dízel-üzemanyag árának 30%-át kell rászámolni.

ELÁRUSÍTÓBÓDÉK HELYKIADÁSI DÍJA

elárusítóbódék 5,0 m2-ig naponta/db   54,83 din
elárusítóbódék 5,0 m2 felett naponta/m2 10,37 din

PIACI ASZTALOK UTÁNI HAVI HELYPÉNZ

1.I. és II. sor: 1-50 és 147-154. sz. a 3., 5. és 8. sz. fémasztal 1.503,00 din
2.A Posta utca felőli asztalok 1-24 sz.-ig (kisiparosok) 1.503,00 din
Gyümölcspiac -új rész -a 206-220 sz. asztal 1.503,00 din
III. és IV. sor az 51-66., 87-100.sz. asztal és a 9., 10., és 24. sz. fémasztal 1.132,00 din
Fedett gyümölcspiac, a 67-86 sz. asztal és a 13. és 14. fémasztal 1.696,00 din
V. és VI. sor: a 101-133. sz. asztal és a 7-15 sz. fémasztal 1.029,00 din
A tejcsarnok előtti asztalok 1-16. sz. 889,00 din
Tejcsarnoki asztalok hűtőberendezéssel 1-13. sz.
- fél vitrinre
- egész vitrinre
1.132,00 din
2.263,00 din
Piaci elárusítóhely 1 m2 után 667,00 din
8 m2 montázsfülkék után havonta fizetendő 2.071,00 din

AZ ÁRUPIACI PULTOKRA VONATKOZÓ HELYFOGLALÁS DÍJSZABÁSA

-az árupiaci pultokra havonta fizetendő 3.009,00 din
-az árupiaci asztalokra havonta fizetendő 889,00 din
-az árupiaci árusítóhelyekre 1 m2 után fizetendő 667,00 din
-napi helypénz egy asztal, pult vagy árusítóhely éves helyfoglalással 205,00 din
-napi helypénz egy asztal, pult vagy árusítóhely éves helyfoglalás nélkül 315,00 din

A ZENTAI VÁSÁRTÉRI ELÁRUSÍTÓHELYEK BÉRBEADÁSI DÍJSZABÁSA

- vásártéri helybérlet 1m2/hónap 205,00 din
- vásártéri helybérlet árammal 1m2/hónap 345,00 din

SZEMÉTKIHORDÁS ÉS -ELHELYEZÉS

1) A városban a polgárok részére végzett heti egyszeri szemétkihordás és elhelyezés után 1 m2 lakóterületre Zenta község 11/98, 17/99 és 9/2002 sz. Hivatalos Lapja alapján fizetendő:
-háztartások7,66 din/hónap
2) A heti egyszeri szemétkihordásért 1 m2 üzleti területre fizetendő:
-a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok
-egyéb gazdasági társaságok

7,66 din/hónap
13,09 din/hónap
3) A többlakásos lakóépületekben a konténerek beszerzése és karbantartása után havi átalány fizetendő:
40,01 din/hónap

MUNKÁLATOK

1) Az épülő, illetve adaptálás alatt álló épületek és objektumok építőterületének 1 m2-e után a munkálatok kivitelezője által naponta fizetendő
2,21 din/nap
2) A szemét buldózerrel történő és a szeméttelepen való lerakása után
-traktorpótkocsi
-teherautó

2.000,00 din/rakomány
2.500,00 din/rakomány
3) Konténerbe helyezett szemét különleges járművel való szállítása 3.300,00 din/db

KÉRELMEZETT SZOLGÁLTATÁSOK - ZENTA

1) Kül. jármű 3.300,00 din/forduló
2) Billenőkocsi-szemét 5.500,00 din/forduló

Konténerkihordás nagyobb távolságra vagy különleges körülmények között- megegyezés szerint.

TEMETKEZÉS

HELYBÉRLET A KOLUMBÁRIUMBAN (URNAFÜLKE ÉS URNA SÍRHELY)

1. 10 évre darabonként 19.000,00 din
2. 20 évre darabonként 31.000,00 din
3. Meghatározatlan időre darabonként 100.000,00 din

PARKOLÁS

1) I. övezet (piros)                                                         35,00 din/óra
2) II. övezet (kék) 25,00 din/óra
3) különleges parkolójegy az I. és II. övezetben 500,00 din/nap
4) napi parkolójegy a II. (kék) övezetben 100,00 din/nap
5) havi parkolójegy a II. (kék) övezetben 1.500,00 din/hónap
6) éves parkolójegy a II. (kék) övezetben 9.000,00 din/év
7) havi parkolójegy az épület előtt, amelyben a használó lakik 100,00 din/hónap
8) dolgok elvitele 1.500,00 din/fuvar
9) dolgok őrzése 100,00 din/nap
10) a „pók" beavatkozása a szabálytalanul parkolt jármű elvitelével a depóra és
24.00 órán át való őrzése

5.000,00 din
11) megkezdett beavatkozás (amikor a járművet csatolják az emelőszerkezetre,
de nem viszik el a helyszínről)

2.500,00 din