CALL CENTER:

Ingyenes telefonszám:
0800/024-026

Telefon: 024 / 827 - 800
FAX: 024 / 812 - 529

Sikeresen továbbítottuk üzenetét!
Hiba történt az üzenet továbbításakor!

Mezőőrszolgálat

2012 novemberétől vállalatunk hatáskörébe tartozik a mezőőrszolgálat, mely a Zenta község területéhez tartozó mezei utak, mezőgazdasági földterületek, a rajtuk található felszerelés és létesítmények, a vetés és az ültetvények, továbbá a vízelvezető és öntözőcsatornák védelmét biztosítja.

A mezőőrök rendszeresen ellenőrzik a mezőgazdasági földterületeket, a mezei utakat és ha szabálysértést elkövető személyt találnak, elismervény ellenében elveszik az eltulajdonított terményt és tárgyat, és átadják a károsult tulajdonosnak vagy a föld használójának.

A mezőőrszolgálatról Zenta Község Hivatalos lapjának 13/2010 számában kaphatnak bővebb információt.