CALL CENTER

Ingyenes telefonszám:
0800/024-026

Telefon: 024 / 827 - 800
FAX: 024 / 812 - 529

Sikeresen továbbítottuk üzenetét!
Hiba történt az üzenet továbbításakor!

Szennyvíztisztítás

A városi szennyvíztisztító telep kiépítése 1990-ben kezdődött.

Az első műtárgyak az átemelő csigaszivattyúrendszer, a durva- és finomrács, a légbefúvásos homok- és zsírfogó, a központi vezérlőhelység, valamint a műhely 1990 és 1993 között épültek ki. 1993-1999 között fejezték be a levegőztető medence, az utóülepítő, az összekötő csővezeték, az elosztóaknák és az iszapprésház egy részének kiépítését.

2005-ben osztrák donáció segítségével felépítettek még egy levegőztető medencét, iszaptárolót, befejezték az iszapprésházat, beépítették a hiányzó gépeket és gépi berendezéseket, valamint beszerezték a vezérlőrendszert és a laboratórium felszerelését.

Kiépítették a hiányzó infrastruktúrát (megvilágítás, utak, vízvezeték), valamint betanították és felkészítették a kezelő személyzetet.

A telep jelenlegi kapacitása 17.000 lakosegyenérték, de szükség lenne ugyanekkora kapacitással bővíteni a rendszert.

A tisztítás hatásfokának kísérése érdekében a tisztítóra befolyó és a megtisztított szennyvíz minőségét saját laboratóriumunkban elemezzük, de a törvényeknek megfelelően akkreditált laboratóriumban is kötelezően ellenőriztetjük.

A szennyvíztisztító telep kiépítésének talán a leglényegesebb szempontja az, hogy a telepet elhagyó megtisztított szennyvíz maradéktalanul eleget tesz az idevágó szigorú követelményeknek, és ezzel hatalmas lépést teszünk szűkebb és tágabb környezetünk ökológiai védelmében.