CALL CENTER

Ingyenes telefonszám:
0800/024-026

Telefon: 024 / 827 - 800
FAX: 024 / 812 - 529

Sikeresen továbbítottuk üzenetét!
Hiba történt az üzenet továbbításakor!

FRISS HÍREK / INFORMÁCIÓK

Értesítés

2021. július 14-én, szerdán, 900-től 1200 óráig a trafó állomáson végzendő karbantartási munkálatok miatt a város bizonyos részein a vízhálózatban nyomáscsökkenés várható.

Határozat

A Temetők rendezéséről, fenntartásáról és a temetkezésről szóló határozat 6. szakasza, 59. szakasza 2. bekezdése és 62. szakasza 1. bekezdése („Zenta község Hivatalos lapja” 11/98, 12/2000, 6/2005, 7/2010, 15/2014 sz.) és a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási közvállalat alapszabályának 29. szakasza („Zenta község Hivatalos lapja” 26/2016 sz.) alapján a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási közvállalat megbízott igazgatója, Akoš Slavnić, 2021.06.10.-én meghozza a következő

HATÁROZATOT EGYES SÍRHELYEK ELHAGYATOTTNAK VALÓ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL ÉS AZ ELHAGYATOTT SÍRHELYEK ESETLEGES FELÁSÁSÁRÓL A ZENTAI VÁROSI TEMETŐ TERÜLETÉN

1. szakasz

Értesítjük az ezen határozatban felsorolt sírhelyek bérlőit, illetve az ott nyugvó elhunytak hozzátartozóit, hogy amennyiben a Zentai községi hivatalos lapban történő megjelenést követően 6 hónapon belül nem jelentkeznek a vállalat szakszolgálatánál, illetve nem végzik el a sírok szükséges karbantartási munkálatait, a sírhelyek elhagyatottnak nyilváníttatnak.

Értesítjük továbba az 1. bekezdésben megjelölt személyeket, hogy amennyiben nem jelentkeznek ezen határozat Zenta község hivatalos lapjában történő megjelenését követően 6 hónapon belül, a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási közvállalat intézkedhet az elhagyatott sírhelyekké nyilvánított terület szükség szerinti esetleges felásatásáról, illetve újraértékesítéséről.

2. szakasz

A VÁROSI TEMETŐ ELHAGYATOTT SÍRJAI

• 8. parcella, 4. út, 1. sor

Burány Franciska – 1939, egyszemélyes, keretes;

• 8. parcella, 4. út, 1. sor

Lálity Vendel, Burány Rozália – 1952, kétszemélyes, téglakeret;

• 8. parcella, 3. út, 1. sor

Teleki András – 1904, egyszemélyes, téglakeret;

• 12. parcella, 4. út, 1. sor

Fischer Olga – 1906, egyszemélyes, téglakeret;

• 12. parcella, 4. út, 1. sor

Galambos Sándorka – élt 17 hónapot, egyszemélyes, téglakeret;

• 12. parcella, 4. út, 2. sor

özv. Szupics Józsefné, 1883 – 1961, egyszemélyes, keretes;

• 13. parcella, 4. út, 1. sor

Mir Tamás – 1904, Mir Tamásné – 1936, egyszemélyes, téglakeret;

• 13. parcella, 4. út, 1. sor

Ismeretlen, egyszemélyes, téglakeretes, Szép József sírja mellett;

• 13. parcella, 7. út, 1. sor

Ismeretlen, egyszemélyes, téglakeretes, Sipos György sírja mellett;

• 14. parcella, 4. út, 1. sor

Pintér Károly - élt 54 évet, Homolya Károlyné 1908 – 1945, többszemélyes, téglakeret;

• 14. parcella, 4. út, 2. sor

Kis Pál Mihály 1886 – 1954, kétszemélyes, téglakeret;

• 19. parcella, 2. út, 2. sor

Bűn Mária – 1898, Molnár V. Rozália 1860 – 1960, Molnár Péter – 1910, Majoros Mária – 1907, kétszemélyes, keretes;

• 19. parcella, 2. út, 3. sor

Juhász Ferenc 1868 – 1952, Molnár Márta 1872 – 1943, Szili Antal 1890 – 1955, Juhász Franciska 1899 – 1967, Szili Borbála 1932 – 1978, kétszemélyes, keretes;

• 21. parcella, 4. út, 2. sor

Pásztor Anna 1903 – 1974, egyszemélyes, keretes;

• 21. parcella, 4. út, 3. sor

Danyi József – élt 36 évet, kétszemélyes, sima sír.

3. szakasz

A sírhelyek elhagyatottá történő nyilvánítása illetve azok szükségszerinti esetleges felásása és újrahasznosítása az ezen határozat Zenta község Hivatalos lapjában való megjelenését követő 6 hónap leteltével lép hatályba.

4. szakasz

Ezen határozat megjelentetésre kerül Zenta község Hivatalos lapjában, egy napilapban és a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási közvállalat honlapján.

Akoš Slavnić okl. közgazdász Megbízott igazgató

KLKV ZENTA Szám: 01-872-14/2021

Értesítés

Technikai okok miatt azokban az utcákban, ahol ma (június 28-án) nem sikerült összeszedni a szemetet, holnap (június 29-én) kerül sor a pótlásra.

Felhívás

Felhívjuk tisztelt Fogyasztóink figyelmét a városi vezetékes ivóviz célszerű használatára különösen 1700 és 2200 közötti időszakban. Kérjük a lakosságot, hogy a kertek, utcák és zöld felületek locsolására esővizet vagy a saját kútjukból nyert vizet használják, hogy ne legyen fennakadás az ivóvízellátásban a szivattyúk túlterheltsége miatt, ami vízkorlátozáshoz vezethet. A mértéktelen fogyasztás nyomáscsökkenést okoz a vízvezetékben.

Értesítés

2021. június 6-án a zentai vásár meg lesz tartva.