CALL CENTAR:

Besplatan telefonski broj:
0800/024-026

Telefon: 024 / 827 - 800
FAX: 024 / 812 - 529

Uspešno smo prosledili vašu poruku!
Greška u procesu slanje poruke!

Održavanje javnih površine

Javne površine (trotoari, parkinzi, kolovozi i biciklističke staze) čiste se prema odobrenom godišnjem programu radova od strane lokalne samouprave. Radna jedinica može da vrši takve i slične poslove i za druge naručioce.

U okviru programa radova javne površine se čiste ručno metlom, sakuplja se razbacani otpad, prazne ulične korpice za smeće, uklanja blato sa ivičnjaka, a zimi se čisti sneg i vrši zaštita od klizavice. Navedene površine uređuju se i vikendom, i praznicima.