CALL CENTAR:

Besplatan telefonski broj:
0800/024-026

Telefon: 024 / 827 - 800
FAX: 024 / 812 - 529

Uspešno smo prosledili vašu poruku!
Greška u procesu slanje poruke!

Prečišćavanje otpadne vode

Izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadne vode u Senti počela je 1990. godine.

Kao prve objekte u periodu od 1990-93 izgrađeni su crpna stanica sa grubom rešetkom i sitom, peskolov sa separatorom masnoće i upravna zgrada sa radionicama.

U periodu od 1993-1999 su izgrađeni jedan biološki bazen, naknadni taložnik, povezni cevovodi sa šahtovima i zgrada za dehidraciju mulja.

U toku 2005 godine uz pomoć Austrijske donacije dovršena je prva faza izgradnje prečistača otpadnih voda, gde je za potrebu te faze izgrađen još jedan biološki bazen, silos za mulj, dovršena je zgrada za dehidraciju mulja, nabavljena je hidromašinska i elektrooprema, kao i oprema za upravljanje i internu laboratoriju. Dovršeni su infrastrukturni objekti (osvetljenje, putevi, vodovod, itd.) i obučeni su radnici.

Trenutni kapacitet prečistača je 17000 ES, ali javlja se potreba za povećanje dva puta većeg kapaciteta sistema.

Radi praćenja efikasnosti prečišćavanja vrši se analiza kvaliteta sirove i prečišćene otpadne vode u našoj internoj laboratoriji, a prema zakonima se vrši ispitivanja i u akreditovanoj laboratoriji.

Treba napomenuti da ovim uređajem želimo da zadovoljimo standarde koji se odnose na prečišćavanje otpadnih voda a samim tim puštanje u rad ovog uređaja znači ogroman doprinos ekološkoj situaciji celog regiona.