CALL CENTAR:

Besplatan telefonski broj:
0800/024-026

Telefon: 024 / 827 - 800
FAX: 024 / 812 - 529

Uspešno smo prosledili vašu poruku!
Greška u procesu slanje poruke!

Održavanje zelene površine

Održavanje zelenila na javnim površinama JKSP vrši po utvrđenom godišnjem programu koji odobrava lokalna samouprava. Radna jedinica koja vrši ove poslove prihvata izvođenje baštovanskih radova i za druge naručioce.

U okviru naših zadataka je uređivanje cvetnih površina, održavanje travnjaka, živica i drveća, hemijska zaštita biljaka na javnim zelenim površinama i njihovo čišćenje.

Radovi na javnom zelenilu su najintenzivniji u centru grada i duž važnijih saobraćajnica, dok se na drugim zelenim površinama odvijaju samo povremeno (Narodna bašta, okolina željezničke stanice, okolina stambenih blokova).