Kontakti

Javno Komunalno-Stambeno Preduzeće Senta

Slavnić Akos

Direktor preduzeća

Diplomirani Ekonomista

Tibor Korponai

Rukovodilac tehničkog sektora

Građevinski Inženjer

Jolan Urban

Rukovodilac privredno-računovodstvenog sektora

Ekonomista

Marko Dragić

Rukovodilac opšteg sektora

Diplomirani Pravnik

Bata Pal

Rukovodilac komercijalno investicionog sektora

Diplomirani Ekonomista

Serdar Saša

Član

Diplomirani Pravnik

Suhajda Izabela

Predsednik nadzornog odbora

Master Biolog

Mari Eva

Član

Diplomirani građevinski inženjer

Kontakt:

Javno Komunalno-Stambeno Preduzeće
Ilije Birčanina 2
24400 Senta

Tel: 024 / 827 - 800
Fax: 024 / 812 - 529
Mail: jksp@jksp-senta.co.rs