CALL CENTAR:

Besplatan telefonski broj:
0800/024-026

Telefon: 024 / 827 - 800
FAX: 024 / 812 - 529

Uspešno smo prosledili vašu poruku!
Greška u procesu slanje poruke!

Parkiranje

U gradu Senti na osnovu opštinske odluke uvodi se Parking servis za čije funkcionisanje je nadležno naše preduzeće.

Naplata parkiranja će se organizovati u dve zone i to: I zona (crvena) oko gradske kuće i II (plava) zona u ulicama Glavna, Poštanska, Stevana Sremca, Glavni Trg i ulica Narodne Bašte. Početak rada se planira nakon postavljanja potrebne signalizacije u toku juna meseca.

Naplata će se vršiti putem SMS poruke ili karticama radnim danima od 7-19 i subotom od 7-12, a nedeljom i praznicima je besplatno parkiranje.

Informacije o parkiranju možete dobiti iz Odluke o javnim parkiralištima koja je doneta na sednici Skupštine opštine Senta održanoj dana 28. marta 2013. godine.

Na našem sajtu pod naslovom cenovnik možete se informisati o cenama parkiranja.

"OBAVEŠTAVAJU SE KORISNICI DA PRILIKOM PLAĆANJA PARKING KARTE SLANJEM SMS PORUKA ZAKLJUČUJU UGOVOR O KORIŠĆENJU USLUGA PARKING SERVISA, PRI ČEMU OPERATORI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA - TELEKOM SRBIJA, TELENOR I VIP, ISTUPAJU ISKLJUČIVO KAO ZASTUPNICI PARKING SERVISA U POSTUPKU ZAKLJUČENJA ODNOSNOG UGOVORA I NAPLATE CENE PARKING KARTE, TA DA SE KORISNICI ZA SVA EVENTUALNO SPORNA PITANJA MOGU OBRATITI DIREKTNO PARKING SERVISU. TAKOĐE, OBAVEZE KORISNIKA PREMA PARKING SERVISU SMATRAĆE SE IZMIRENIM KADA KORISNIK IZMIRI SVOJE OBAVEZE PREMA OPERATORU U POGLEDU KUPLJENIH PARKING KARATA. "